Poziv potencijalnim korisnicima za iskazivanje interesa za prijavu na Javni poziv „Podrška investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima“ u okviru projekta EU4AGRI

Općina Doboj Istok objavljuje Poziv za iskazivanje interesa za prijavu na Javni poziv u okviru projekta EU4Agri, za mjeru „Podrška investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima“.

Cijeli tekst javnog poziva kao i popratnu dokumentaciju, projektni prijedlog, budžet i izjave možete preuzeti ovdje:

JAVNA OBAVJEST eu4agri Doboj Istok

JAVNA OBAVJEST eu4agri Doboj Istok

PRIJAVNI-OBRAZAC-LOT-1

PRIJAVNI-OBRAZAC-LOT-2

Prilog-1-Prijavni-obrazac

Prilog-2-1-Koncept-projektnog-prijedloga

-LOT1 Prilog-2-2-Koncept-projektnog-prijedloga

-LOT-2 Prilog-3-1-II-Budzet-projekta-direktni-korisnik

-LOT-1 Prilog-3-2-Budzet-projekta-direktni-korisnik

-LOT-2 Prilog-4-Ukupan-budzet-projekta

Prilog-5-Pismo-namjere-o-sufinansiranju

Prilog-6-UN-globalni-principi

Prilog-7-Lista-za-provjeru

Smjerice-javnog-poziva-za-diverzifikaciju-16092022