Dokumenti OV

Statut općine Doboj Istok

Kodeks ponašanja ozabranih zvaničnika – vijećnika

Odluka o dopunama Poslovnika o radu OV – 2013.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu OV- 2013.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu OV- 2018.

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Doboj Istok

Strateški-plan-razvoja-opcine-Doboj-Istok-2021-2027

 Program o izmjenama i dopunama Programa rada Općinskog vijeća za 2020. godinu

Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2020.

Budžet općine Doboj Istok za 2020.

 zaključak – prihvatanje izvještaja o izvršenju budžeta