Kultura

U IZRADI

KULTURNO-HISTORIJSKO I PRIRODNO NASLJEĐE
OPĆINE DOBOJ ISTOK

1. Lokalitet Kratine Arheološko dobro prahistorija Brijesnica Mala, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA

Lokalitet Kratine nalazi se u mjestu Mala Brijesnica. Lokalitet je otkriven 1874. godine nakon izvođenja radova na gradnji puta Doboj-Tuzla. U zemlji (ilovača) je otkriveno svijetle oker boje dio paleolitskog staništa među kojima i primjerak kamene alatke sličan stugalici. Ove podatke navodi i Đ. Basler u Arheološkom leksikonu. Stugalica (blanjalica) izgrađena je od širokog kamenog odbitka, srednje debljine, a završava se izraženom glavicom sa desnim rubom koji je obrađivan. Datiranje ove alatke pripada kasnijoj fazi mousterien kulturi od 40000-35000 p.n.e. čiji je nosilac bio neandertalski tip čovjeka po navodima Đ. Baselera. Ova paleolotska stanica nije posebno arheološki obrađena.

2. Arheološko nalazište na lokalitetu Duja Arheološko dobro prahistorija Klokotnica, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA

Prostrana zakošena zaravan Duje nalazi se između naselja Klokotnica (općina Doboj-Istok) i Lukavica (općina Gračanica), a pripada katastarskoj općini Klokotnica. Iznad Duja, s istoka, uzdiže se brdska kosa Strana, koja je obrasla šumom. Ostatak terena su pretežno oranice i livade s voćnjacima. Tu je i izvor Dujska voda, a u neposrednoj blizini je i kompleks Prihvatnog centra Duje, sa smještajem za stare i nemoćne osobe. Na njivi, gdje se nalaze i dva stećka, uočeni su ostaci ognjišta, kao i brojni fragmenti keramike i kremenica. Površina parcele na kojoj se nalazište nalazi iznosi nešto više od 10 duluma, dok se nalazi uočavaju na površini od neka 3 duluma. Kameni materijal, odnosno fragmenti kremena, osobito su brojni. Susreću se uglavnom različiti obdici kao otpad od obrade ali je pronađen i veći broj ljepše obrađenih kremenih nožića pravilnog oblika, fragmenti uglačana kamena oruđa – fragment ručnog klina (dlijeta), fragment sa plastičnim ornamentom, ukrašenim utiskivanjem prsta i slično. Njihova boja varira od žutosmeđe preko crvenkaste do sive. Lokalitet nije arheološki ispitan.

3. Nekropola stećaka Duje Spomeničko Srednji vijek Klokotnica, općina Doboj Istok Registar Zavoda

OPIS DOBRA

Područje Duja u literaturi je do sada bilo poznato po dva srednjovjekovna stećka. Prvi od njih se nalazi s lijeve strane regionalne ceste Klokotnica – Lukavica, na mjestu gdje se odvaja put za Prihvatni centar, u međi jedne njive. Drugi stećak se nalazi s desnu stranu ceste, oko 120 m niže, u pravcu Klokotnice. Oba stećka su u obliku masivnog stuba, svedenog na dvije vode, visine oko 1 metra, širine 1 m, te debljine 0,5 m, a isklesani su od pješčara. Danas su oba prevrnuta. Prvobitno su, navodno stajali na njivi, na rubu koje se danas nalazi jedan od njih, a do pomjeranja je došlo prilikom proširenja ceste.

 

4. Nekropola stećaka na lokalitetu Krčevine, naselje Stanić Rijeka Spomeničko Srednji vijek Stanić Rijeka, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA

Nekropola se nalazi na lokalitetu Krčevine u naselju Stanić Rijeka i broji dva stećka: jedan u obliku sanduka, a drugi u obliku sljemenjaka. Nalaze se s obje strane lokalnog puta, a njihovo međusobno rastojanje je oko 10 metara. Oba su prevrnuta. Nadgrobnici su, inače, dobro klesani i obrađeni, a oštećenja na njima su nastala kasnije, prilikom devastacije same nekropole. Sanduk danas stoji sa desne strane puta, u dvorištu jedne kuće i prevrnut je. Do pomjeranja i prevrtanja stećka došlo je prilikom izgradnje kuće i garaže uz nju. Dimenzija donjeg dijela stećka su 170 x 90 cm, a gorenjeg 180 x 95 cm; visina stećka je 80 cm. Sljemenjak se nalazi na suprotnoj strani puta, u živici. Dug je 103 cm, visok 72 cm i širok 60 cm. Sljeme je malog ugla i plastično naglašenog vrha. Na istočnoj strani su vidljiva oštećenja. Prema kazivanju mještana, na lokalitetu Kečevine je ranije, navodno bilo više stećaka. Opisani stećci na lokalitetu Krčevine mogu se smatrati veoma ugroženim, zbog neposredne blizine ceste i naselja. Sljemenjak se nalazi u takvom položaju da je moguće njegovo klizanje preko strme strane brda. Zbog svega toga, zahtijevaju hitne mjere zaštite i konzervacije.

5. Primjer glačanog kamena kao nadgrobni spomenik Arheološko dobro / Klokotnica, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA

Na parceli Segedin gdje je izgrađen i Dom kulture u naselju Klokotnica, otkriven je primjerak glačanog kamena u obliku spljoštene glave ili kornjače. Prečnik je oko 1 m, ispod koga su se nalazila dva skeleta. Nadgrobnik je izgrađen tako što je na kamenu masu nanesen deblji sloj gline koji je uglačan. Ovaj neuobičajan tip nadgrobnog spomenika, bar po izgledu, nebi se mogao svrstati u stećak.

 

6. Spomen ploča na Hodžića Glavici Spomeničko Kraj 19. stoljećaSrednji vijek Stanić Rijeka, općina Doboj Istok Registar Zavoda

OPIS DOBRA

Berlinskim kongresom 1878. godine evropske sile su dale mandat – dozvolu Austrougarskoj da uđe sa svojom vojskom u Bosnu i Hercegovinu. Dolaskom okupatora dolazi i do suprostavljanja domaćeg stanovništva i do oružanih sukoba. Nedovoljno jaka domaća snaga povlačila se ispred nadmoćnijeg neprijatelja. U toku povlačenja vođene su sporadične borbe, među kojima i poznata bitka za Hodžića Glavicu iznad Stanić Rijeke. Poslije izvjesnog vremena vlasti Austrougarske monarhije tu su postavile spomen obilježje. Danas je ta spomen ploča dobrim dijelom oštećena.

 

7. Kuća porodice Hadžić-Osmić Etnološko 30-tih godina 20. stoljećaSrednji vijek Brijesnica Mala, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA
Čardaklija u Maloj Brijesnici, koja je pod vlasništvom Hadžić Mustafe, izgrađena je 30-tih godina 20. stoljeća. Kuću je napravio Began, djed današnjeg vlasnika Mustafe Hadžića Osmića. Iako je izgrađena u novijem periodu ima karakteristične elemente tradicionalne arhitekture i graditeljskog umijeća koji je najviše primjetan u dekorativnoj obradi drveta, upotrebi prirodnih materijala, rasporedu prostorija, te načinu gradnje. Izvršene su manje intervencije sa aspekta reorganizacije unutrašnjeg prostora jer su pojedine prostorije gubile na značaju modernizacijom stila života, da bi eventualno izgubio svoju primarnu funkciju stanovanja. Objekat je dimenzija 10,5 x 6 m. Pripada tipu dimalučare, mada nema karakterističan uski kanal za odvod dima već otvoreni strop iznad „kuće“ koji se proteže od prizemlja do krovišta. Na krovu se nalazi badža, odnosno otvor, za izlaz dima. Zidovi od magaze su rađeni od lomljenog kamena debljine od 70 do 80 cm. Prizemlje i sprat su rađeni u bondruk konstrukciji sa prvobitnom ispunom od šepera pa naknadno od čerpica. Debljina zidova u prizemlju i na spratu je od 13 do 15 cm. Vrata, koja su naknadno ugrađena, imaju metalne brave dok su izvorna po principu mandala koji podrazumijeva zatvaranje vrata postavljanjem horizontalno drvene grede sa unutrašnje strane vrata. Avlija je ograđena bodljikavom žicom sa drvenim stubovima prema putu i tarabom prema susjednima avlijama.

 

8. Etno avlija Nisveta Mujkića Etnološko 1998 godine Klokotnica, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA

Pored magistralnog puta Tuzla – Doboj, na ulazu u selo Klokotnica iz pravca Tuzle, sa lijeve strane puta, nalazi se etno dvorište, park, avlija, u vlasništvu Nisveta Mujkića. Etno dvorište – avlija je nastala 1998. godine. U etno dvorištu sagrađeno je nekoliko starih objekata i smješteno na hiljade raznih predmeta iz naše dalje ili bliže prošlosti. Etno dvorište se bavi prikupljanjem i publikacijom starih predmeta, očuvanjem bosanske kulture od zaborava kao i proizvodnjom grnčarije, bosanskih lonaca, tagarica i ukrasnih predmeta od gline, uređenjem bosanskih soba kako eksterijera tako i enterijera.

9. Vodenica u naselju Brijesnica Mala Etnološko 1911 godine Brijesnica Mala, općina Doboj Istok Registar Zavoda

OPIS DOBRA

Očuvana stara drvena vodenica na brijesničkoj rijeci u blizini magistralnog puta Gračanica – Doboj Istok. Stara vodenica u Brijesnici Maloj je u vlasništvu porodice Bećirović. Na jednoj od drvenih greda na vodenici koja drži krov piše godina 1911. što se može predpostaviti da je tada i izgrađena, ali preciznijih podataka nemamo. Od davnina u ovoj se vodenici melje pšenica i kukuruz. Vodenički točak i dalje radi po istom principu od vremena kada je i postavljen. U blizini ove vodenice po priči mještana je bilo više vodenica.

10. Munara stare džamije u naselju Stanić Rijeka graditeljsko — Stanić Rijeka, općina Doboj Istok Registar Zavoda

OPIS DOBRA

Najstarija džamija u Stanić Rijeci prema kazivanju mještana bila je drvena sa zidovima od šepera i blatnim malterom. Zbog njene dotrajalosti na njenom mjestu izgrađena je nova džamija od opeke i kamena. Džamija je u upotrebu puštena poslije Drugog svjetskog rata. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1993. godine džamija je izgorijela do temelja dok je kamena munara ostala cijela. I dan danas kao takva stara munara svjedoči tom ružnom vremenu. Pored munare iza zadnjeg rata 1992 – 1995. godine izgrađena je nova džamija.

11. Nišani gazijama u mezarju Gnječe, u Klokotnici prirodno Tursko doba Klokotnica, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA
U naselju Gnječe, u mjesnoj zajednici Klokotnica postoji nekoliko nišana iz perioda dolaska turaka na ove prostore.Na kamenim nišanima su isklesani mačevi pa se predviđa da se radi o poznatim vojskovođama i ratnicima.Brigu o tim mezarima vodi samo islamska zajednica a stalnu prijetnju za te nišane predstavlja lokalno klizište.

12. Vodenica u naselju Hodžići, MZ Lukavica Rijeka Etnološko godine Lukavica Rijeka, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA

U Lukavica Rijeci u naselju Hodžići postoji stara vodenica koja je po izjavama starijih mještana stara više od 150 godina. Ne zna se tačno koje je godine izgrađena niti se zna ime tog dobročinitelja koji je sagradio tu vodenicu. Vodenica je iz generacije u generaciju zadovoljavala potrebe mještana Lukavica Rijeke za mljevenje žitnih proizvoda.Gladni nisu ostali ni izbjeglice, putnici prolaznici a ni okolna sirotinja koja je živjela na tom dijelu Općine.Kroz svoj životni vijek više puta je obnavljana i održavana u funkciji. Uprkos pojave električnih mlinova za mljevenje žitarica , više od 50 domaćinstava koji su koristili usluge stare vodenice, održavalo ju je u ispravnom stanju što se pokazalo ispravnim i opravdanim u ratnom vremenu od 1992-1995 godine kada je ova vodenica odigrala ključnu ulogu u obezbjeđivanju hrane za oko 230 domicilnih i 100 izbjeglih domaćinstava. Sama vodenica je izrađena od drveta starog preko 150 godina , potok i travnato zasijana okolina omeđena listopadnom šumom predstavlja prirodno izletište za bivokovanje lokalnog i gostujućeg stanovništva.Sama lokacija vodenica je smještena na parceli od 10 dunuma zemljišta, a u samoj blizini se nalazi lokalni put i parkiralište za putnička vozila

13. Vodenica u naselju Subašići, MZ Lukavica Rijeka Etnološko Lukavica Rijeka, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA
Vodenica smještena uz potok rijeku Lukavicu koja protiče kroz naselje Lukavica Rijeka a vlasništvo je porodice Subašić.Usljed poplava u 2014 godini vodenica je vidno oštećena i nije u upotrebi.

14. Spomen kuća osnivanja 109/224 brdske brigade Doboj Istok graditeljsko 1992 godine Kuća Nurkanović Huseina, Klokotnica, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA
Nakon izvršenih vojno-stručnih i organizaciono-tehničkih priprema , u kući Huseina Nurkanovića u Klokotnici (Ahimbašići), dana 04.07.1992.godine formirana je 109. Dobojska brdska brigada.Naredbom ŠVK ARBIH za komandanta brigade imenovan je major Sejad Arnautović. U njen sastav ušle su jedinice:
– Odred Klokotnica,
– Odred Brijesnica Velika,
– Odred Brijesnica Mala,
– Odred Svjetliča – Stanić Rijeka,
– Samostalna četa Grapska,
– Odred Lukavica Rijeka .
Brigada je popunjavana ljudstvom iz nabrojanih odreda, kao i ljudstvom okupiranih MZ Suho Polje, Sjenina, Poriječje, Kotorsko, Čivčije i drugi koji su se zatekli na ovom području.

SPOMEN ČESME

1. Spomen česma „Avdićkuša“, naselje Ahimbašići, Klokotnica Etnološko Klokotnica, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA
Kad i posljednja česma presuši, ovdje ima vode. Po predanjima starijih, Avdićkuša dobi ime po izvjesnom Avdi, prema prvom doseljeniku u ove krajeve, koji prvi sagradi točak ispod kamena,ili po nekom neimaru Avdiću koji uredi ovu česmu. Na licu česme stoje uklesani inicijali “HZ” i godina renoviranja 1939. Porijeklo inicijala ne znadosmo. Zbog blizine džamije Avdićkuša i danas, kao i prije, služi džematlijama za abdest. Stari običaji ašikovanja, narodna veselja, jednom rječju okupljanja, danas još žive samo u sjećanju starijih generacija. Koliko je puta frula utihnula kad se handžar zbog sevdaha potegao. I pored toga, mnogi se na ovom mjestu zaljubiše, oženiše – udadoše, ali i rastadoše. Za razliku od vakta kada je voda sa ove česme nošena i na kraj sela i kada se čekalo u redu da bi se nasuo brdak, testija ili ibrik, danas još uvijek korisna stoji, više kao spomenik prošlom vremenu.

2. Spomen česma „Velika voda“, Brijesnica Velika Etnološko Brijesnica Velika, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA
Izvor iz pamtivijeka. Aktivisti naroda Brijesnice Velike 1947.godine sagradiše ovu česmu, kao mjesto koje neće biti samo česma za utoliti žeđ, izbjeliti ili oprati platno, nego mjesto na kome će početi mnoge ljubavi, mejsto gdje se sklapaju poslovi, gdje će se momci puni snage potući i kolo poigrati. Tokom ratnih godina, uprkos ratnim djelovanjima omladina je čuvala tradiciju vječitog okupljanja. Danas pomalo oronula, prepuštena zaboravu, služi okolnim domaćinstvima za svakodnevne potrebe.

3. Spomen česma „Kahrimanovača“, Brijesnica Mala Etnološko Brijesnica Mala, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA
Ako Vas nanese put u Brijesnicu Malu u bilo koje doba dana na česmi Kahrimanovači ćete se moći osvježiti i dušu razgaliti. Izvire iz kamena, ljeti je hladna, a zimi, reklo bi se, topla. Niko ne pamti kako dobi ime, vjerovatno po nekom Kahrimanu. Vaktile mještani napraviše korito na kome su sa gornje strane stojale hlupače, a sa donje strane se pojila goveda. Kako je džamija blizu vode ovdje džematlije čine abdest. Ovako kako danas izgleda urediše je 1986. godine, napraviše rezervoar i višak odvedoše niže džamije, gdje sagradiše pojila za stoku. Danas ova česma izgleda, prepuštena sama sebi, kao spomenik prošlom vremenu.

PRIRODNO NASLJEĐE OPĆINE DOBOJ ISTOK

 

1. Prirodni pejzaž „Sokolina“ Prirodni pejzaž — Brijesnica Velika i Mala, općina Doboj Istok Registar Zavoda

OPIS DOBRA

Predio Sokolina predstavlja prirodni pejzaž i zanimljivo je izletničko mjesto. Pristupni putevi kao i klupe za sjedenje, obilježene staze i slično nije urađeno. Urađeni su tek neki manji dijelovi izletišta i lovačka kuća. Ovaj prelijepi prirodni pejzaž je veliki turistički potencijal ove općine i predstavlja jedan prirodni kompleks sa klisurom, pećinama, vodopadom, izvorištima.

2. Prirodni pejzaž „Gaj“ graditeljsko — Klokotnica, općina Doboj Istok Registar Zavoda

OPIS DOBRA

Lokalitet „Gaj“ u naselju Klokotnica kao prirodni pejzaž u odeđenom stepenu urađen je kao izletničko mjesto, pošumljeno je i urađene su klupa za sjedenje, stolovi, mjesto za roštilj, staza za šetnju i kao takav posjeduje niz lijepih predjela za relaksaciju. Također, urađeni su u određenoj mjeri i pristupni putevi.

3. Brdo „Ruj“ prirodno — Brijesnica Mala, općina Doboj Istok Registar Zavoda

OPIS DOBRA
Brdo Ruj dominantno je krečnjačko uzvišenje a nalazi se iznad naselja Mala Brijesnica.

4. Rijeka „Lukavica“ u naselju Lukavica Rijeka prirodno — Lukavica Rijeka, općina Doboj Istok Registar Zavoda

OPIS DOBRA

Naselje Lukavica Rijeka u općini Doboj – Istok, smješteno je između brda becanj, Oblić, Biljevine i Trebava. Kroz naselje jednim dijelom, šumovitom dolinom, protiče i rijeka Lukavica koja se odlikuje svojom ljepotom i čistom vodom. To je jedna od rijetkih rijeka koja nije zagađena.

5. Brdski predio „Duje“ prirodno — Klokotnica, općina Doboj Istok Registar Zavoda

OPIS DOBRA

Brdski plato Duje nalazi se na oko 500 m n.v. u naselju Klokotnica – Lukavica Rijeka. Iznad Duja, s istoka, uzdiže se brdska kosa Strana, koja je obrasla šumom. Ostatak terena su pretežno oranice i livade sa voćnjacima. Tu je i izvor Dujska voda, a u neposrednoj blizini je i kompleks Prihvatnog centra Duje.

6. Stari hrast u naselju Babići, MZ klokotnica prirodno — Klokotnica, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA

Po svemu sudeći samonikao. Prema riječima starijih ima više od 350 godina, a obim njegovog stabla je šest metara, kao takav jedini je živi svjedok triipovjekovne istorije ovih prostora. Nalazi se u mezarju Babići, zemljištu koje je u hajr vakufskog zemljišta darovao Avdo Babić. Sjevernu stranu ovog gorostasa pomalo nagriza vrijeme i čini duplju za skrivanje šumskih životinja. Govore, a ne potvrđuju da je zaštićen. No i pored toga mnoge
nadživi i odoli zubu vremena, vlasti i historiji i kao da svojim mirom govori: “Zastani čovječe, odmori se i prouči Fatihu rahmetlijama u mom hladu”.

KULTURNO-UMJETNIČKA DJELA I EKSPONATI

 

1. Drvodjelac Mehmed Kovačević eksponati Brijesnica Velika, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA

Značajna su imena pojedinaca iza kojih su se nemali rezultati na polju kulturno umjetničkog stvaralaštva. Mehmed (Halila ) Kovačević je rođen 01.01.1944.godine. Završio je drvorezbarski zanat (duborez) u Doboju 1961. godine. Uspješno se bavi skulpturom u drvetu, reljefnom obradom drveta, ornamentom, kaligra-fijom i komercijalnom izradom suvenira u drvetu. Prvu samostalnu izložbu imao je u Doboju 1965. godine. Muzej grada Doboja otkupio je nekoliko radova među kojima “Veliki reljef”. Poslednjih godina radio je enterijer džamija, ulazna vrata, ćurs, mihrab, minber, ogradu na mahfilu te levhe kaligrafski rezbarene.

 

2. Jasmin Puškarević eksponati Klokotnica, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA

U srodnoj oblasti , slikarstvu na prostoru općine Doboj Istok djeluje više slikara, uglavnom samoukih. No, samo nekoliko njih iza sebe ima izložbe i značajne rezultate.Jasmin Puškarević slika već 30 godina, imao je više izložbi, a njegovo opredjeljenje su : ulje na platnu, akvarel, crtež –ilustracije.
Ilustrovao je nekoliko knjiga i brošura.
Osim slikarstva imenovani se bavi skulpturom u drvetu, reljefnom obradom drveta, ornamentom, kaligrafijom . U nekoliko džamija radio je enterijer u drvetu, ulazna vrata, ćurs mihrab, minber, ogradu na mahfilu te levhe kaligrafski rezbarene

 

3. Ismet Suljić Autor pjesama i proze Klokotnica, općina Doboj Istok

OPIS DOBRA

Još u toku školovanja Ismet Suljić je pisao pjesme kraćeg sadržaja jer se već tada interesovao za poeziju. Prvu zbirku poezije pod nazivom „Buđenje“ objavio je 1998 godine.Zbirku obimnijeg sadržaja izdao je 2001 godinepod naslovom „Od izvora pa do ušća“. Povodom stogodišnjice BZK „Preporod“, a prema raspisanom nagradnom konkursu BZK općine Gračanica dobio je nagradu (drugo mjesto) za pjesmu „Na brdu kamenih spavača“ koja je objavljena u zborniku radova „Avlija“ 2003 godine.Tokom 2005 godine objavio je svoje prvo dramsko djelo pod nazivom „Očeva kletva“ koje sadrži pripovjetke i drame.
Ismet je rođen 1956 godine u Klokotnici. Osnovnu školu je završio u mjestu rođenja, a srednju u Gračanici.

Plan manifestacija od turističkog značaja

1. Smotra folklora povodom oslobađanja mz Stanić Rijeke KUD „2 JUNI“ Stanić Rijeka/ Juni
2. Internacionalna smotra folklora „Spreča 2017“ BZKD Preporod Doboj Istok/ 8 juli
3. 11. književni susreti Kasima Derakovića BZKD Preporod Doboj Istok /Oktobar
4. Koncert ozbiljne muzike U.G. „Art Leptir“ Klokotnica /Juli
5. Večeri lijepe pjesme (sevdalinke i starogradske pjesme) U.G. „Art Leptir“ Klokotnica/ Avgust
6. Green music night U.G. „Art Leptir“ Klokotnica/ Septembar
7. Snješko (novogodišnji koncer za one najmlađe) U.G. „Art Leptir“ /Klokotnica Decembar
8. Promovisanje najviših prinosa i najuspješnijih poljoprivrednih proizvođača Udruženje poljoprivrrednika općine Doboj Istok /25 novembar
9. Izložba domaćih tradicionalnih rukotvorina i gastro ponuda domačih jela Udruženje žena Doboj Istok /4. juli
10.Otvaranje lovne sezone divljači sa takmičenjem u gađanju glinenih golubova Lovačko društvo „Fazanka“ Doboj Istok /10.mart
11.Sajam „Kupujmo domaće“ Osnovna škola Klokotnica /Mart
12.Dan škole i Dan mjesne zajednice Klokotnica Osnovna škola Klokotnica /4 maj
13.Manifestacija „Sedmica mira“ Osnovna škola Klokotnica /Kraj Maja

14. Internacionalna smotra folklora Brijesnica Mala (8 država članica) KUD „Osman Alibašić“ Brijesnica Mala/ 14.15.16. juli

15. Obilježavanje 1438. Hidžretske Nove Godine KUD „Osman Alibašić“ Brijesnica Mala/ 21.09.

16. Dječiji festival KUD „Osman Alibašić“ Brijesnica Mala/ Avgust