Općinska izborna komisija

 Članovi Općinske izborne komisije

Nermin Mrkanović, predsjednik Općinske izborne komisije
Emina Hasančević, član
Samir Bećirović, član

 

Sekratar

Sekretar
Adnana Mešić

Telefon: 035/720-776
Fax: 035/720-776
E-mail: oikdobojistok@outlok.com

Datum Dokument