O općini

O općini

Općina Doboj Istok je formirana 10.03.1998. godine i to od pet naseljenih mjesta istočnog dijela prijeratne opštine Doboj. Površina općine iznosi oko 40 km2 i na toj teritoriji živi oko 11.000 stanovnika. U momentu formiranja općine Doboj Istok naselja su bila izrazito ruralnog karaktera.

Aktuelna vlast u općini Doboj Istok je od momenta formiranja općine pa do danas, radila na privrednom, obrazovnom, kulturnom i sportskom razvoju ove općine. Ova općina je ostvarila solidan napredak. Najveći napredak je ostvaren u izgradnji infrastrukture, gdje je i najviše uloženo, a radi se o investicijama vrijednim oko 19 miliona KM. Poboljšani su uslovi stanovanja i življenja građana ove općine. Građani sada mogu da koristite usluge novoformiranih institucija, kao što su: srednja mješovita škola, dom zdravlja, dječije obdanište i drugi državni organi. Komunikacija između naseljenih mjesta i novoformiranih institucija je poboljšana. Značajni projekti su: modernizacija lokalnih puteva ( asfaltirano 30 km), izgrađen vodovod, sanirane sve osnovne škole i realizovan niz malih projekata u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede. Stvoreni su povoljni uslovi za razvoj poduzetništva. Sada u ovoj općini radi oko 200 firmi i zapošljava preko 1300 radnika.

Do sada je općina realizovala većinom projekte koji su se odnosili na obnovu uništenih ili oštećenih objekata, a u narednom periodu planira raditi na realizaciji projekata razvoja. Najznačajniji projekti koji će biti u funkciji razvoja ove općine su: izgradnja kanalizacije, Prostornog plana općine i sportske dvorane. Općina Doboj Istok ima dobru saradnju sa Vladom Tuzlanskog kantona, kao i institucijama vlasti Tuzlanskog kantona, međunarodnim organizacijama i humanitarnim organizacijama. Značajna saradnja je ostvarena i sa susjednom opštinom Doboj, RS. Sa tom općinom smo realizovali određene zajedničke projekte, a i imamo u planu da i dalje poboljšamo tu saradnju.

Teritorija i stanovništvo

Općina Doboj Istok, kao administrativna jedinica, zvanično je, Zakonom o konstituisanju novih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom (“Službene novine F BiH”, broj: 6/98). konstituisana 22.01.1998. godine.

Na području općine živi oko 11000 stanovnika i jedno je od najgušće naseljenih područja Tuzlanskog kantona gdje na km2 živi 276 stanovnika.

Teritorija općine je uglavnom ruralna i obuhvata pet naseljenih mjesta, odnosno mjesnih zajednica: Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka, Klokotnica, Brijesnica Velika i Brijesnica Mala. Od tih pet naselja koji sačinjavaju područje općine Doboj Istok jedno naselje je sa 500 – 1000 stanovnika: Stanić Rijeka (928); dva naselja su sa 1000 – 2000 stanovnika: Brijesnica Mala (1766) i Lukavica Rijeka (1163); jedno naselje je sa 2000 – 3000 stanovnika: Brijesnica Velika (2145);, a jedno naselje je sa preko 5000 stanovnika: Klokotnica (5027).

Naseljena mjesta Stanić Rijeka, Klokotnica, Brijesnica Mala i Brijesnica Velika saobraćajno su povezane Magistralnim putem Doboj – Tuzla, dok je naseljeno mjesto Lukavica Rijeka sa ostalim naseljenim mjestima područja općine povezano lokalnim putem Klokotnica – Lukavica – Lukavica Rijeka.

Tokom minulog rata, na području općine Doboj Istok, utočište iz drugih naseljenih mjesta, usljed ratnog vihora, je našlo oko 3000 raseljenih osoba i izbjeglica, čime je stanovništvo naše općine pokazalo izuzetno veliku humanost.

Historija kraja

Prostor općine Doboj Istok bio je naseljen još u srednjem vijeku, o čemu govore brojni ostaci materijalne kulture, stećci i nišani, sačuvani do danas.

Evidentno je da se nazivi naseljenih mjesta Brijesnica i Klokotnica, u historijskim dokumentima, spominju još 1528. godine, dok se naselja Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka spominju 1533. godine.

Najviše historijske zaostavštine na području općine ima iz perioda turske vladavine. Skoro u svakom naselju naše općine postoje turska groblja, javne česme te drugi sakralni objekti.

Privreda

Iako se ekonomija naseljenih mjesta naše općine, prije rata, bazirala uglavnom na poljoprivrednoj proizvodnji danas je područje općine Doboj Istok prepoznatljiva atraktivna poduzetnička sredina, orjentirana ka razvoju male privrede, odnosno malih i srednjih preduzeća. Regionalno je prepoznatljiva po industriji zdrave hrane, metalne i drvoprerađivačke industrije, tekstilne, trgovinske i ugostiteljske djelatnosti, što je ujedno i osnovna vizija privrednog razvoja naše općine.

Danas postoji oko 200 privrednih subjekata, kako pravnih tako i fizičkih lica. Veliki poljoprvredni potencijal, pogodni klimatski uslovi, razvijena infrastruktura te povoljan geografski položaj otvaraju i pružaju našoj općini vrata za dalji, brži i bolji razvoj.

Općina Doboj Istok raspolaže i značajnim prirodnim resursima, koji se ogledaju prije svega u poljoprivrednom i šumskom zemljištu, velikim brojem izvora za snabdijevanje vodom te rudnim bogatstvima.

Poljoprivredno zemljište zauzima 43,07% dok šumsko zemljište zauzima 27,43% ukupne općinske površine.
Glavni privredni resursi ove općine, na čemu je i bazirana ukupna ekonomska situacija općine, nalaze se u proizvodnji hrane, tekstilne industrije i građevinarstva. Osim toga, potencijala ima i u sektorima poput ugostiteljstva i zanatstva te trgovine.

Bez obzira na relativno veliki potencijal za privredni razvoj i ekonomsku stabilnost općine, prisutna je velika nezaposlenost radno sposobnih osoba. Tako je na Birou za zapošljavanje naše općine, sa stanjem 30.06.2005. godine registirano 2866 nezaposlenih lica. Od tog broja sa VSS nezaposleno je 14, sa VŠS 19, sa SSS 467, VKV radnika 33, KV radnika 1379, PKV radnika 58 dok je NKV radnika ukupno nezaposleno 89.

Evidentan je i podatak da od ukupnog broja nezaposlenih osoba njih 605 nikada nije zasnivalo radni odnos, a to su uglavnom KV radnici raznih struka mlađe životne dobi.

Privatizacija

Na teritoriji ove općine nema nekih kompleksnih preduzeća koje treba privatizovati u narednom periodu. Ranije su privatizovana: transportno preduzeće “Bosnaprevoz”, građevinsko preduzeće “Radnik” i preduzeće za obradu metala “Montaža” te 49% kapitala Komunalnog preduzeća “Čisto”. U skorije vrijeme privatizovano je i tekstilno preduzeće “Klotex”. Neprivatizovana su ostala preduzeća “Logistički centar” i “Pres centar” te “Veterinarska stanica” Doboj Istok.

Mjesne zajednice

Općina Doboj Istok ima pet mjesnih zajednica: Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka, Klokotnica, Brijesnica Velika i Brijesnica Mala. Dvije, od ukupno pet mjesnih zajednica, su uključene u projekat MDP-a od oktobra 2002. godine i tri matična ureda – u Klokotnici, Brijesnici Velikoj i Lukavici Rijeci.

Opći utisak je da su odnosi između mjesnih zajednica i lokalne uprave na zadovoljavajućem nivou. Predstavnici lokalne uprave su naglasili da su uvijek spremni održavati i voditi javne skupove na zahtjeve svih mjesnih zajednica pojedinačno.

U Općini je, uz pomoć MDP-a, razvijen moderan informacioni sistem, koji će svakako dopirnijeti još boljem uvezivanju mjesnih zajednica, odnosno matičnih ureda, sa glavnim sistemom u objektu Općine.

Saobraćaj i turizam

Području općine, zahvaljujući i svom geografskom položaju, veoma dobro je sabraćajno povezano sa okolnim područjima i jako frekventno u tom smislu, tako da zadovoljava potrebe svojih građana.

U općini je osnovana i turistička agencija koja djeluje posredstvom Općinske službe za privredu, finansije i poduzetništvo. Iako nema naročito razvijenih turističkih destinacija, područje općine Doboj Istok posjeduje veoma zavidne prirodne potencijale u tom smislu, koji će, nadamo se, u dogledno vrijeme koristiti svrsi svoga potencijala.

Jedna od turističkih atrakcija naše općine svakako je svojevrstan oblik “bosanskog parka”, koji se nalazi u Klokotnici i u okviru kojeg se njeguju bosanske starine, odnosno stari zanati.

 

Obrazovanje i javne ustanove

Obrazovni napredak stanovništva naše općine starta još davne 1932. godine izgradnjom četverorazredne osnovne škole u Kloktonici te 1938. godine u Brijesnici Maloj.

Danas na području općine postoji značajan broj javnih ustanova obrazovnog tipa i to:

Osnovna škola “Klokotnica”, u Klokotnici, sa dvije područne škole, jednom u Stanić Rijeci i jednom u naseljenom mjestu Habibovići u Klokotnici;
Osnovna škola “Brijesnica”, u Brijesnici Velikoj, sa jednom područnom školom u Brijesnici Maloj;
Mješovita srednja škola “Doboj Istok”, u Brijesnici Velikoj;
Dječije obdanište “Doboj Istok”, u Brijesnici Maloj.
Osim javnih ustanova obrazovnog tipa, na području općine postoji i:

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Doboj Istok”, u Klokotnici;
Javna ustanova “Centar za socijalni rad Doboj Istok”, u Brijesnici Velikoj;
Javno preduzeće Veterinarska stanica “Doboj Istok”,
Javno komunalno preduzeće “Čisto”.

Nevladine organizacije (NVO), udruženja građana, kultura

Ukupan broj udruženja građana na području ove općine je 21 i to: “Udruženje penzionera”, BZK “Preporod”, UG “Sehara”, Organizacija demobilisanih boraca, Doboj Istok, Organizacija ratnih vojnih invalida, Doboj Istok, Organizacija porodica šehida-palih boraca, Doboj Istok, UGDNRP, Doboj Istok, Sportski savez “Doboj Istok”, Doboj Istok, Stonoteniski klub “Spin”, Doboj Istok, Karate klub “Doboj Istok”, Doboj Istok, Atletski klub “Doboj Istok”, Doboj Istok, Sportsko-ribolovno društvo “Spreča”, Doboj Istok, NK “Mladost”, Brijesnica Velika, FK “Doboj Istok”, Doboj Istok, LD “Fazanka”, Doboj Istok, UG “Eko-zeleni”, Doboj Istok, Udruženje poljoprivrednika, Udruženje privrednika, “Udruženje pisaca i likovnih umjetnika”, “Asocijacija mladih”, Udruženje pčelara.

Od aprila 2000. godine djeluje “Udruženje pisaca i likovnih umjetnika općine Doboj Istok” koje broji oko dvadesetak članova. Ovo udruženje svojim radom kontinuirano održava kulturne skupove s ciljem što većeg prosvjećivanja stanovništva te duhovnog i kulturnog uzdizanja. Jedna od najpoznatijih manifestacija ovog udruženja, koja se održava svake godine, jeste “Jesenji dani kulture”.

Udruženje građana “Sehara” osnovano je također 2000. godine, a naša općina je od 2003. godine bogatija za još jedno “kulturno” udruženje građana, a to je Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” koje je u svom krugu okupilo značajan broj pristalica kulturnog, muzičkog i stvaralačkog života sa područja naše općine. Programski ciljevi oba ova društva ogledaju se u ravzijanju i snaženju svijesti o ukupnosti bošnjačke kulture u svjetskoj zajednici kultura, a samim tim i na području općine Doboj Istok.

Sport

Sportski život na prostorima općine Doboj Istok prisutan je još od davnina.
Organizovani oblici sportskog života na prostorima općine Doboj Istok počinju još 1948. godine formiranjem Fudbalskog kluba “Mladost”, Brijesnica, koji je u to vrijeme okupljao omladinu sa ovoga područja.

Danas na prostoru općine djeluje Sportski savez Općine, koji okuplja pet sportskih klubova i to: Nogometni klub “Mladost”, Brijesnica, Fudbalski klub “Doboj Istok”, Klokotnica, Karate klub “Doboj Istok”, Stonoteniski klub “Spin” te Atletski klub “Doboj Istok”. Ovih pet klubova okupljaju relativno veliki broj djece i mladih i svojim aktivnostima i usmjerenjima rada pomažu mladima da ne pristupaju ulici i svemu onome što ona negativno sa sobom nosi i nudi.

Pored pomenutih sportskih klubova koji se aktivno bave sportskim aktivnostima, na području općine djeluje i Lovačko udruženje “Fazanka” osnovano 1995. godine (koje je preraslo iz nekadašnjeg LU “Preslica”) te Sportsko-ribolovno društvo “Spreča”, koji na sebi svojstven način njeguju sportsku rekreaciju.