Općinski vijećnici

BIOGRAFIJE VIJEĆNIKA

1. Nusret Dautović, rođen 09.07.1966. godine, Brijesnica Velika- predsjedavajući Općinskog vijeća

2. Izet Hodžić – zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća – rođen 24.12.1965. godine , Klokotnica,

Obrazovanje: medicinski tehničar

Smatra da ekonomski razvoj treba pratiti i razvoj sporta, kulture i socijalne zaštite, jer jedino tako Doboj Istok može postati općina zadovoljnih građana.

3. Hasan Hasančević – predsjednik kluba vijećnika SDA – rođen 18.01.1970. godine, Klokotnica

Obrazovanje: ekonomski tehničar. Radno iskustvo: policija, trgovina …

Doboj Istok vidi kao ekonomski stabilnu lokalnu zajednicu u kojoj se poštuju ekološka načela, kao i socijalna pravednost. Svoj doprinos u ostvarenju utvrđenih ciljeva razvoja Doboj Istoka dat će kroz aktivno učešće u političkom i društvenom životu.

4. Emira Karić – predsjednica kluba vijećnika SDP – rođena 17.08.1972. godine, Brijesnica Mala
Rodjena sam 17.08.1972. godine u Karlovcu R Hrvatska.U Zagrebu sam završila Pedagoški obrazovni centar, a zatim Pedagošku akedemiju u Tuzli. Na Univerzitetu u Banja Luci završavam Učiteljski fakultet. Studentica sam magistarskog studija na Univerzitetu u Banja Luci. Radim u JU OŠ “Brijesnica” gdje sam stekla zvanje profesor savjetnik i master sam trener. Članica sam Školskog odbora. U mandatu 2012.-2016. i 2016.-2020. godina predsjednica sam Kluba vijećnika SDP BiH u Općinskom vijeću u Doboj Istoku.Članica sam Kantonalnog odbora SDP Tuzla.Od 2014. godine do sada sam članica Glavnog odbora SDP BiH. Članica sam Savjeta za obrazovanje i aktivna učesnica posljednjeg Kongresa SDP.

5. Senada Džanić – predsjednica kluba vijećnika SBB – SBiH – BPS – rođena 23.03.1974. godine, Stanić Rijeka
Obrazovanje: magistar razredne nastave
Profesionalni cilj joj je da se u interakciji sa ostalim izabranim zvaničnicima, državnim službenicima i građanima steknu kompetencije za rješavanje svih problema u lokalnoj zajednici.
Razvoj lokalne zajednice vidi kroz stvaranje infrastrukturalnih i poslovnih uvjeta za bolji život svih građana omogućavajući nesmetan privredni razvoj.
Kao vijećnica će svojim djelovanjem u Vijeću dati doprinos razvoju lokalne zajednice kako bi ona bila ugodna za život građana i poduzetničko djelovanje.

6. Zerina Subašić, predsjednica kluba vijećnika PDA – Nezavisna lista Doboj, rođena 20.07.1994. godine, Stanić Rijeka

Obrazovanje: SSS , farmaceutski tehničar

Profesionalni cilj je usavršavanje u struci i prisustvovanje na seminarima i predavanjima na temu zdravstva i farmacije

Općinu Doboj Istok vidi kao prosperitetnu lokalnu zajednicu sa razvijenom privredom i boljim uslovima za posao i život građana, naročito za mlađu populaciju, kako bi mladi ljudi željeli ostati i napredovati na području općine Doboj Istok.

Smatra da je uloga vijećnika da učestvuju u donošenju odluka za dobrobit svih građana, da daju maksimalan doprinos u radu Općinskog vijeća i da slušaju i razmatraju zahtjeve i primjedbe građana.

7. Osman Đonlagić – vijećnik Narod i pravda, rođen 10.02.1966. godine, Klokotnica
Živi u Klokotnici ulica 10 mart br.5 Oženjen, ima dvoje djece Završena stručna sprema: ELEKTROTEHHNIČAR za telekomunikacije peti stepen. Od 1985 – 1987 bio je u bivšoj JNA, a poslije u rezervnom sastavu policije sve do 1991. godine kada je angažovan za odbranu BiH, a od 1992. do 1995. godine bio je pripadnik oružanih snaga BiH. Nakon prestanka rata ponovo se vraća na posao u BH Telecom, jer je prije rata radio u PTT Doboj. Radi na mjestu Montera na održavanju telekomunikacionih mreža i uređaja na opštini Doboj Istok. Aktivan je član sportskih dešavanja i pokretač raznih akcija za dobrobit društva i građanja opštine Doboj Istok.

8. Mehmed Mehinović – vijećnik SBiH- rođen 08.05.1956. godine, Brijesnica Velika
Obrazovanje: magistar ekonomskih nauka.
Cilj mu je da bude dobar vijećnik na usluzi svim građanima Doboj Istok.
Općinu Doboj Istok vidi kao dobru lokalnu zajednicu koja je na usluzi građanima općine Doboj Istok i atraktivnu poduzetničku okolinu.
Kao vijećnik će aktivno učestvovati u radu Općinskog vijeća i biti glas građana u Općinskom vijeću.

9. Kemal Skopljak – vijećnik BPS – Sefer Halilović – rođen 01.04.1963. godine, Brijesnica Velika,
Obrazovanje: SSS, medicinski tehničar,
Profesionalni cilj mu je unaprijediti rad Hitne službe u JZU Dom zdravlja Doboj Istok.
Napredak razvoja lokalne zajednice vidi kroz poboljšanje uslova za život, bolju infrastrukturu, transparentno zapošljavanje, te otvaranje novih radnih mjesta.
Kao vijećnik dat će svoj doprinos u radu Općinskog vijeća, tako što će biti na usluzi svim građanima u Općini, kako bi svi njihovi problemi i zahtjevi bili razmatrani na Općinskom vijeću.
10. Refik Šuvalić – vijećnik SDA – rođen 21.03.1963. godine , Klokotnica

Obrazovanje: VSS diplomirani ekonomista.

Profesionalni cilj mu je jačanje lokalne zajednice.

Vizija razvoja lokalne zajednice je poboljšanje uslova življenja, razvoj komunalne infrastrukture, podrška malim i srednjim biznisima i profesionalan odnos administracije.

Kao vijećnik Općinskog vijeća će da se bori za rješavanje osnovnih potreba građana u lokalnoj zajednici.

11. Omer Konjić – vijećnik SDA – rođen 27.10.1984. godine, Brijesnica Velika

Obrazovanje: 2008. godine na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli stekao zvanje profesora tjelesnog odgoja i sporta, 2009. godine Kurs Engleskog jezika, prvi stepen za odrasle po programu Škole stranih jezika ASTRA, Tuzla SCHOOL FOR FOREIGN LANGUAGES AND TRANSLATION SERVICES, 2013. godine Kurs iz Informatike, MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet, PU Centar za obrazovanje odraslih Gračanica, 2019. godine na UNIVEZITETU MODERNIH ZNANOSTI-CKM MOSTAR, Kriminologija i socijalni rad stekao zvanje Magistar kriminologije i socijalnog rada.
Od 2013. godine na funkciji je direktora JU Centar za Socijalni rad Doboj Istok, od 2010 – 2013. bio je šef poslovnice DD „Brčko Gas“ osiguranja, Gračanica, od 2003-2010 bio je direktor D.O.O za proizvodnju promet i usluge „Harf“ Doboj Istok, od oktobra 2011. godine na poziciji člana Upravnog odbora Kajak-kanu klub Doboj Istok, od decembra 2012. godine na poziciji sekretar –trenera Škole Sporta „ DI –FIVE“ Doboj Istok, a od 2017. godine na poziciji sekretara Futsal Club Lilium, od januara 2010 na poziciji saradnik-volonter u Centru za razvoj civilnog društva u BiH i od maja 2012. godine na poziciji saradnik – volonter u Udruženju osoba sa invaliditetom Općine Doboj Istok.
12. Samir Džanić – vijećnik Nezavisne liste Doboj – Selvid Hurtić, rođen 30.08.1969. godine, Stanić Rijeka

Obrazovanje : srednja stručna sprema (mehaničar mašina i postrojenja)

Profesionalni cilj: nepostano se razvijati i težiti ka višem, zatim zastupati interese građana u skupštinskom tijelu, zalagati se za javne interese i za dobrobit zajednice, te posredovati između građana i vlasti.

Vizija lokalne zajednice: obezbijediti sredstva za izgradnju komunalnih objekata, podsticati otvaranje novih malih i srednjih preduzeća, otvaranje novih radnih mjesta, te privlačenje domaćih i stranih kompanija za ulaganje u našu lokalnu zajednicu.

Ulogu vijećnika vidi u poboljšanju kvalitete lokalne uprave i jačanje građanskog sudjelovanja, promjene u pristupu i uspješno odgovaranje potrebama civilnog društva.

13. Haris Sinanović – vijećnik SDP , rođen 01.03.1968. godine, Stanić Rijeka
Obrazovanje: SSS, bravar
Profesionalni cilj: Nastavak rada u Mikrokreditnom sektoru i razvoju istog,
Vizija lokalne zajednice: Očuvanje ljepote naše prirode kroz sprovođenje zakona i mjera o komunalnim djelatnostima i bolja ekonomska vizija lokalne zajednice,
Uloga vijećnika je da podnosi inicijative za što bolji razvoj naše Općine kao i da podrži sve dobre odluke i prijedloge.

14. Amir Mašić – vijećnik SDA, rođen 24.04.1988. godine, Klokotnica
Obrazovanje: Diplomirani pravnik (Pravni fakultet, Univerzitet u Tuzli)
Profesionalni cilj: Nastavak edukacije i usavršavanja na polju izučavanja pravne nauke i zakonodavstva.
Viziju razvoja lokalne zajednice vidi kroz aktivno uključivanje mladih u rad lokalne zajednice u vidu angažovanja kroz rad mjesnih zajednica i NVO sektora, pomoć u pokretanju biznisa mladih i promicanje pronatalitetne politike, pomoć mladim bračnim parovima i porodicama sa malom djecom, rad i stvaranje boljih uslova za život svih građana općine.
Uloga vijećnika je da donosi kvalitetne odluke koje će biti provodljive i od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i stvaranje uslova za bolji poslovni ambijent.

15. Jasmina Mešić – vijećnica SDA, rođena 02.02.1997. godine, Klokotnica

16. Adis Halilović – vijećnik SDP, rođen 13.05.1987. godine, Klokotnica

17. Sefir Halilović – vijećnik SDA, rođen 14.06.1965. godine, Klokotnica