Poziv potencijalnim korisnicima za iskazivanje interesa za prijavu na Javni poziv „Podrška investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima“ u okviru projekta EU4AGRI

Općina Doboj Istok objavljuje Poziv za iskazivanje interesa za prijavu na Javni poziv u okviru projekta EU4Agri, za mjeru „Podrška investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima“.
Rok za prijavu 05.12.2022. godine
Cijeli tekst javnog poziva kao i popratnu dokumentaciju, projektni prijedlog, budžet i izjave možete preuzeti ovdje:

JAVNA OBAVJEST eu4agri Doboj Istok

Smjerice-javnog-poziva-za-diverzifikaciju-16092022

Prilog-7-Lista-za-provjeru

Prilog-6-UN-globalni-principi

Prilog-5-Pismo-namjere-o-sufinansiranju

Prilog-4-Ukupan-budzet-projekta

Prilog-3-2-Budzet-projekta-direktni-korisnik-LOT-2

Prilog-3-1-II-Budzet-projekta-direktni-korisnik-LOT-1

Prilog-2-2-Koncept-projektnog-prijedloga-LOT-2

Prilog-2-1-Koncept-projektnog-prijedloga-LOT1

Prilog-1-Prijavni-obrazac

PRIJAVNI-OBRAZAC-LOT-1

PRIJAVNI-OBRAZAC-LOT-2