Održana iformativna sesija posvećena energetskoj efikasnosti

Sa početkom u 12:00 sati u sali Općinskog vijeća održana informativna sesija posvećena energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru u suradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “Dekarbonizacija stambenog sektora” (Residential) koji finansira Švedska.