Ankete

Odluka o ispitivanju zadovoljstva građana 2023

Izvještaj o rezultatima ankete javnim uslugama 2023

Izvještaj ankete o zadovoljstvu rada Općinskog Vijeća za 2023 godinu

Izvještaj ankete o javnim uslugama za 2023 godinu

Aneks izvještaja ankete o zadovljstu građana javnim uslugama za 2023 godinu

Odluka o priuštivosti, anketari i komisija za 2023 godinu

Izveještaj o istraživanju priuštivosti vodnih usluga za 2023 godinu

Zaključak o usvajanju rezultata mjerenja zadovoljstva građana 2023 godine

A.1.10 zaključak – anketa o zadovoljstvu građana radom Općinskog vijeća

A.1.10. zaključak – anketa priuštivost vodnih usluga

A.1.10. zaključak – anketa o zadovoljstvu građana radom javnih usluga