Strateška dokumenta

Akcioni plan upravljanja energijom-SECAP

Akcioni-plan-održivog-upravljanja-energijom

Finansijski-plan-razvoja-općine-za-period-2024-2026

Strateški-plan-razvoja-opcine-Doboj-Istok-2021-2027

Trogodišnji-plan-rada-općine-Doboj-Istok-2024-2026

Odluka o usvajanju Plana upravljanja otpadom

Plan upravljanja otpadom

Smjernice za trogodišnje planiranje rada općine Doboj Istok

Akcioni plan razvoja 2025- 2027 Doboj Istok

Godišnji Izvjestaj o radu za 2023 g

Izvještajni pregled aktivnosti – javne vodne usluge

Odluka o usvajanju Akcionog plana implementacije i indikativni finansijski okvir 2025-2027

Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izvještaja općine Doboj Istok

Zaključak o prihvatanju Izvještajnog pregleda aktivnosti PSA

Akcioni plan razvoja 2025- 2027