Uvjerenje o državljanstvu

Uvjerenje o državljanstvu

Ako ste upisani u knjigu državljana F BiH, možete dobiti od bilo kojeg matičnog ureda u F BiH.