Pružanje pomoći

Pružanje pomoći

Neukoj stranici u upravnom postupku koji se vodi u općini Doboj Istok, nadležna služba za upravu starat će se da neznanje i neukost stranke i drugih osoba koje učestvuju u postupku ne bude na štetu prava koja im po zakonu pripadaju.