Kako uputiti upit općinskoj inspekciji

Kako uputiti upit općinskoj inspekciji

Upit slati pismeno na općinu Doboj Istok sa naznakom kom inspektoru.