Kako zakazati prijem kod načelnika

Kako zakazati prijem kod načelnika

Zahtev za prijem možete poslati pismeno Općinskom načelniku putem pošte, predajom na protokol Općine, na faks Općine broj 035/720-416, ili usmeno putem telefona broj 035/720-028 ili 035/720-908 ili usmeno saopćiti referentu za administrativno-tehničke poslove Općinskog načelnika, soba broj 14.