OBAVJEŠTENJE za korisnike prava na novčanu egzistencijalnu naknadu u statusu supruge umrlog demobilisanog branioca-umrlog maloljetnog demobilisanog branioca mlađe od 57 godina života

OBAVJEŠTENJE

za korisnike prava na novčanu egzistencijalnu naknadu u statusu supruge umrlog demobilisanog branioca-umrlog maloljetnog demobilisanog branioca mlađe od 57 godina života

Dostava ažurirane dokumentacije

IZJAVA~2

IZJAVA~1

Obavještenje