OBAVJEŠTENJE za korisnike prava na novčanu egzistencijalnu naknadu u statusu demobilisanog branioca-maloljetnog demobilisanog branioca mlađe od 57 godina života

OBAVJEŠTENJE

za korisnike prava na novčanu egzistencijalnu naknadu u statusu demobilisanog branioca-maloljetnog demobilisanog branioca mlađe od 57 godina života

Dostava ažurirane dokumentacije-obrazac broj,I

Izjava

Obavještenje