DIREKTOR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE, ALDIN BRAŠNJIĆ POSJETIO OPĆINU DOBOJ ISTOK

U razgovoru na Općinskim načelnikom gosp. Kemalom Bratićem i saradnicima najavio je pomoć Federalne Uprave Civilne zaštite u sanaciji štete od leda u našoj  Općini.