UPOZORENJE NA VREMENSKE NEPRILIKE!!!

Narandžasto upozorenje za kišu

Hidrometeorološki zavod Federacije BiH je za područje općine Doboj Istok, kao i šire regije, izdao narandžasto upozorenje za vremenske prilike uzrokovane jakom kišom u periodu od 00:00 do 23:59 sati dana 10.06.2022. godine – petak. Očekuje se akumulirana količina padavina od 40 do 70 litara po metru kvadratnom.

Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Moguće je plavljenje imovine i saobraćajne mreže kao i poremećaji u snabdijevanju električnom energijom, vodom i komunikacijama. Takođe su mogući teški uslovi za vožnju usljed smanjene vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila usljed vode kao potrebe za manjom evakuacijom.

OOCCZ Doboj Istok