Preliminarne rang liste studenata, učenika, liste odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani

Lista studenata za dodjelu stipendija za akademsku 2023-2024 godinu čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani

Lista učenika za dodjelu stipendija za školsku 2023-2024 godinu čiji su zahtjevi odbačeni kao nepotpuni neblagovremeni ili odbijeni kao neosnovani

Preliminarna rang lista studenata za dodjelu stipendija za akademsku 2023-2024 godinu

Preliminarna rang lista učenika za dodjelu stipendija za školsku 2023-2024 godinu