ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA GRUPE NA IZRADI MEG II PROJEKTA

Održana redovna sjednica grupe na izradi MEG II projekta. Tema sjednice  je bila: Tehnička asistencija na jačanju kapaciteta JLS zaduženih za operacionalizaciju strateško planskog dokumenta u JLS, odnosno izrada provedbenih akata, njihovo provođenje, te praćenje realizacije i izvještavanje.

Tehničku asistenciju na ovu temu pružio je konsultant MEG projekta gosp. Haris Komić.