Obuka na temu prevencije i borba protiv korupcije u okviru Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG II)

U prostorijama HO Emaus počela je obuka na temu prevencije i borba protiv korupcije u okviru Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG II). Obuci prisustvuju članovi radne grupe za izradu akcionog plana za jačanje sistema za očuvanje integriteta. Obuka će trajati 29 i 30.06.2022 godine.
Svrha i cilj obuke je omogućiti jačanje individualne i organizacione otpornosti na povrede integriteta i korupcije u skladu sa individualnim potrebama partnerskih jedinica lokalne samouprave. Dodatno podići nivo informisanosti javnih službenika o različitim koruptivnim rizicima kao što je sukob interesa, primanje mita, pronevjera i sl., i poboljšati primjenu etičkih standarda i mehanizama za upravljanje koruptivnim rizicima u radnom okruženju partnerskih JLS.
Moderatori ovog sastanka su UNDP konsultanti Nataša Predojević i Gordana Živković.