OBAVJEŠTENJE poljoprivrednim proizvođačima sa područja općine Doboj Istok

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače sa područja općine Doboj Istok da izvrše prijavu plana proizvodnje za koju očekuju novčanu podršku u narednoj godini, u skladu sa članom 13. stav 1. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i  člana 6. stav 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostavarenja novčane podrške po modelu posticaja proizvodnji  i  člana 9. stav 2. Zakona o novčanoj podršci u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona..

Prijava se vrši u  nadležnoj službi općine Doboj Istok na propisanom obrascu – PPP, a najkasnije do 15. novembra 2023.godine. Upozoravamo poljoprivredne proizvođače da je istim članom pomenutog Zakona propisano je da klijenti koji ne izvrše prijavu plana  proizvodnje u navedenom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku u narednoi godini.