OBAVJEŠTENJE

Shodno Javnom pozivu za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativno socio-ekonomskog uticaja  energetske krize i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivanju  visine jednokratne novčane pomoći,  obavještavam Vas da je izvršna uplata sredstava korisnicima na tekuće račune u iznosu od 342.117,59 KM.