O B  A  V  I  J  E  S  T

  Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače da su dužni po zakonu o novčanim podrškama izvršiti ažuriranje podataka za svaku godinu,

Prijava  proizvodnje (AŽURIRANJE) se vrši od 01.01.2023.g do 31.03.2023.g, kako bi mogli ostvariti pravo na novčanu podršku za tekuću 2023 godinu, u općinskoj službi za poduzetništvo i financije.