Pravna pomoć

Namjena ovog modula je pružanje besplatne pravne pomoći građanima Općine Doboj Istok iz djelokruga općinskih službi. Pravna pomoć obuhvata pravne savjete, gotove obrasce za prigovore, žalbe i sl. te druge pravne poslove koji su u nadležnosti općinskih službi. Potrebno je da popounite sva polja forme te detaljno opišete Vaša pitanja i zahtjeve. Nakon što nadležna služba obradi Vaš upit povratnu informaciju ćete dobiti na email adresu koju su ste naveli u formi.