Formulari

Zahvaljujući našoj novoj usluzi elektronske uprave, više nije potrebno da idete u Općinu po formulare za zahtjeve. Sada imate mogućnost da putem Interneta preuzmete sve vrste zahtjeva, odštampate ih i ispunite ih u vrijeme kada Vama najviše odgovara. Time štedite značajnu količinu Vašeg vremena.

Zahtjev za podnošenje pritužbi i prijedloga

Knjiga utisaka za 2023. godinu