Vijesti

ČESTITKA OPĆINSKOG NAČELNIKA U POVODU DANA DRŽAVNOSTI

Povodom 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine jednog od najvažnijih datuma u novijoj historiji BiH kada je obnovljena državnost naše domovine i potvrđene njene historijske granice, Općinski načelnik gosp. Kemal Bratić uputio je građanima čestitku, u kojoj se kaže: “Dugogodišnja državnost Bosne i…

Ponosni smo na Vaš uspjeh – Hafizi Hadžić Abdurahman i Ahmetović Muhamed kod Općinskog načelnika

Općinski načelnik Kemal Bratić primio je hafize sa područja MIZ Doboj, Hadžić Abdurahmana (džemat Brijesnica Velika) i Ahmetović Muhameda (džemat Škrebe, koji si nedavno položili hafiski ispit. Prijemu su prisustvovali Selmir i Hajrudin roditelji Abdurahmana i Muhameda, te efendija Mehemed Halilović, džemat Škrebe Brijesnica Mala,…

USVOJEN ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU NACRTA BUDŽETA ZA 2021 GODINU

Na 39. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 31.10.2020. godine usvojen je Zaključak o prihvatanju nacrta budžeta za izradu prijedloga budžeta općine Doboj Istok za 2021. godinu. Javna rasprava traje do 15.12.2020. godine. Mišljenja i prijedloge građani i pravna lica, mogu pismeno dostaviti na protokol…

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI U REALIZACIJI PROJEKTA REHABILITACIJE LOKALNOG PUTA HABIBOVIĆI NA PODRUČJU MZ KLOKOTNICA

Općinski načelnik Kemal Bratić i Zijad Omerčić, direktor Javne ustanove direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, potpisali su sporazum o saradnji u realizaciji projekta rehabilitacije lokalnog puta Habibovići na području mjesne zajednice Klokotnica. Svrha ovog sporazuma je da se obezbjedi nesmetana realizacija projekta rehabilitacije lokalnog puta…

OPĆINSKI NAČELNIK I PREDSTAVNIK MUP TK-UPRAVA POLICIJE-POLICIJSKA UPRAVA GRAČANICA-POLICIJSKA STANICA DOBOJ ISTOK POTPISALI UGOVOR O PREDAJI NA KORIŠTENJE SISTEMA VIDEO NADZORA NA PODRUČJU OPĆINE DOBOJ ISTOK

  Općinski načelnik Kemal Bratić i Elvir Omerčić, zamjenik k-dira PS Doboj Istok, MUP TK-Upava policije –Policijska uprava Gračanica, danas su potpisali ugovor o predaju na korištenje sistema video nadzora na području općine Doboj Istok. Sistem video nadzora će se koristiti na području općine Doboj…

POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI TRIBINA NA STADIONU ČARBINA

  Općinski načelnik Kemal Bratić i Sabahudin Avdić, direktor firme d.o.o. "Sagra" Stjepan polje-Gračanica, danas su potpisali ugovor o izgradnji tribina na stadionu Čarbina, mjesna zajednica Brijesnica Velika. Ukupna vrijednost radova je cca 70.000,00KM. Izgradnja tribina će činiti prostornu i funkcionalnu cjelinu kompleksa stadiona NK…