POTPISANI UGOVORI O STIPENDIRANJU REDOVNIH STUDENATA DODIPLOMSKIH STUDIJA ZA AKADEMSKU 2021/2022 GODINU

Sa početkom u 15,00 sati danas su u sali Općinskog vijeća Doboj Istok, potpisani ugovori o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskih studija za akademsku 2021/2022 godinu. Ukupno je dodjeljeno 20 stipendija.
Potpisivanju ugovora prisustvovali su predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Nusret Dautović i Izet Hodžić.