Zapisnik sa 32 redovne sjednice Općinskog vijeća možete preuzeti na linku “Preuzimanja”

Zapisnik sa 32 redovne sjednice Općinskog vijeća

možete preuzeti na linku “Preuzimanja”