Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik sa konstituirajuće  sjednice i Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća možete preuzeti iz menija “Preuzimanja”