POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI U REALIZACIJI PROJEKTA REHABILITACIJE LOKALNOG PUTA HABIBOVIĆI NA PODRUČJU MZ KLOKOTNICA

Općinski načelnik Kemal Bratić i Zijad Omerčić, direktor Javne ustanove direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, potpisali su sporazum o saradnji u realizaciji projekta rehabilitacije lokalnog puta Habibovići na području mjesne zajednice Klokotnica.
Svrha ovog sporazuma je da se obezbjedi nesmetana realizacija projekta rehabilitacije lokalnog puta Habibovići u dužini L=630 m, širine 5m, na području MZ Klokotnica općina Doboj Istok kroz definisanje prava i obaveza, strana učesnica u realizaciji istog, a sve prema Odluci Vlade Tuzlanskog kantona broj; 02/1-23-22064-1/20 od 22.10.2020 godine, koja u svrhu realizacije projekta izdvaja novčana sredstva u iznosu od 88.310,68KM.