Općinski načelnik održao sastanak sa direktorima osnovnih, srednjih škola i javnih ustanova

U cilju pružanja podrške učenicima, profesorima i direktorima, Općinski načelnik Kemal Bratić je održao sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola, predstavnicima Doma zdravlja, JU Dječija radost, Crvenog križa, Policijske ispostave Doboj Istok, JKP Čisto, Centra za socijalni rad, te pomoćnicima Općinskog načelnika.
Općinski načelnik je zatražio od svih diretora da daju prijedloge i iznesu zahtjeve koje imaju prema Općini Doboj Istok, te je istaknuo da smo svi mi odgovorni za zdavlje naše djece, bez obzira na nadležnosti viših nivoa. Naglasio je da je primarni cilj zdravlje učenika ali i prosvjetnog osoblja.
Svi prisutni su se zahvalili Općinskom načelniku na organizovanom sastanku, doniranoj opremi u vidu; zaštitnih maski, bezkontaktnih tomplomjera i tečnosti za dezinfekciju radnih površina, zahvalili su se i direktoru Doma zdravlja Doboj Istok Dr. Kenanu Mujkiću na održanom predavanju nastavnom osoblju na temu prevencija i zaštita od Covida 19.