UPOZORENJE NA VREMENSKE NEPRILIKE!!!

Žuto pozorenje za extremno visoke temperature

Hidrometeorološki zavod Federacije BiH je za područje općine Doboj Istok, kao i šire regije, izdao žuto upozorenje za vremenske prilike uzrokovane extremno visokim temperaturama u periodu od 12:00 do 17:00 sati dana 15.07.2022. godine – petak, kao i 16.07.2022.-subota.

Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije osobe i djeca. Slušajte i djelujete u skladu sa preporukama ovlaštenih ustanova.