U SKLOPU PROGRAMA OMLADINSKE BANKE DOBOJ ISTOK POTPISANI UGOVORI ZA PET PROJEKATA

Doodijeljeni čekovi neformalnim grupama za projekte odobrene po pozivu Omladinske Banke Doboj Istok a u sklopu fondacije Mozaik. U pitanju je 5 projekata ukupne vrijednosti 11.748,75 KM. Gosp. Damir Avdaković je čestitao predstavnicima grupa te istaknuo da će se Općina nastaviti podržavati rad Omladinske banke Doboj Istok, i finansijski pomagati predložene projekte.
Odobreni projekti;
1. Projekat Karate turnir Doboj Istok 2022 (Osman Halilović, Osman Salkanović i Muamer Halilović)
2. Kimona za članove BJJ kluba (Emina Mujić-Mulalić, Haris Mulalić, Mervana Fazlić)
3. Poleti do djetinj5stva (Mejra Mustafić, Hatidža Karić, Zumreta Hadžić)
4. Biciklijada Doboj Istok 2022 (Dženan Babić, Esmira Mujkić, Selmina Karić)
5. Mali Kutak za veseli Kutak (Alen Mehinović, Amila Hasančević, Amar Jašić)

Sastanku su prisustovati direktor programa Omladinskih Banaka Željko Pauković i koordinator Helena Kreća te koordinator Dženan Babić.