Za koliko zastarjevaju komunalna potraživanja

Za koliko zastarjevaju komunalna potraživanja

Kada su u pitanju računi za komunalne usluge, odredbom člana 378. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima je propisan jednogodišnji zastarni rok za sljedeća potraživanja: potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće, kada je isporuka, odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva.