Upis u knjige rođenih

Upis u knjige rođenih

Upis se vrši kod nadležnog matičnog ureda. Zavisno od vrste upisa u matičnu knjigu rođenih stranka popunjava propisane obrazce i prilaže odgovarajuće dokaze. Više informacija možete dobiti od matičnog ureda.