Kako da se prijavim na konkurs

Kako da se prijavim na konkurs

Konkurse, javne pozive i oglase koje općina Doboj Istok raspiše, ona u tom aktu propisuje koje uslove morate da ispunjavate, potrebna dokumenta koje trebate priložiti uz zahtjev i ostala pitanja koja su važna.