Izdavanje potvrde

Izdavanje potvrde

Izdavanje potvrde vrši se na usmeni ili pismeni zahtjev od strane nadležne službe općine Doboj Istok. Zavisno od vrste potvrde, svrhe za koje služi ili drugih okolnosti zavisi da li ste obavezni da platite administrativnu taksu.