ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA ČEŠKE (ČRA), SLOVENSKE (CMSR) RAZVOJNE AGENCIJE I OPĆINSKOG NAČELNIKA U VEZI IZGRADNJE PREČISTAČA OTPADNIH VODA

ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA ČEŠKE (ČRA), SLOVENSKE (CMSR) RAZVOJNE AGENCIJE I OPĆINSKOG NAČELNIKA U VEZI IZGRADNJE PREČISTAČA OTPADNIH VODA

Dana 06.11.2019. godine u kabinetu Općinskog načelnika gosp. Kemala Bratića upriličen je sastanak sa Češkom razvojnom agencijom (ČRA) i Slovenskom razvojnom agencijom (CMSR) na temu finansiranje „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Općini Doboj Istok“ sa glavnim fokusom na mjesnu zajednicu Klokotnica.
Na navedeni projekat Općina je aplicirala prema ovima agencijama. Zaključak sastanka je da projekat ulazi u završnu fazu i da su stvoreni uslovi za potpis memoranduma o realizaciji projekta.