OBAVJEŠTENJE o održavanju Javne rasprave o Nacrtu budžeta općine Doboj Istok za 2022. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta općine Doboj istok za 2022. godinu

Na 11. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 24.11.2021. godine usvojen je Nacrt budžeta općine Doboj Istok za 2022. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju budžeta općine Doboj Istok za 2022. godinu, te je određena javna rasprava koja će trajati do 20.12.2021. godine.

Mišljenja i prijedloge građani i pravna lica, mogu pismeno dostaviti na protokol općine Doboj Istok, na fax Općinskog vijeća broj: 035/722-097 ili na e-mail; opcinsko.vijece@opcinadobojistok.ba.

nacrt Budžeta općine Doboj Istok za 2022. godinu

nacrt Odluke o izvršenju budžeta za 2022. godinu

zaključak o prihvatanju nacrta Budžeta

zaključak o prihvatanju Odluke o izvršenju budžeta