JU Centar za za socijalni rad općine Doboj Istok doniran Behringer aparat

Tokom prošlog i ovog mjeseca realizovan je projekat koji je rezultat međuopštinske saradnje općine Doboj Istok i grada Doboja. Kao rezultat ove saradnje proizašle su brojne aktivnosti, a čiju organizaciju je preuzeo JU Centar za socijalni rad Doboj Istok pa su tako u sklopu projekta održane četiri radionice za djecu sa smetnjama u razvoju iz općine Doboj Istok, a kojima je bio organizovan prevoz do Centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Doboju. U radionicama je mališanima bila pružena prilika da iskažu svoje vajarske, kulinarske, kreativne i druge sposobnosti. Pored ovoga, održana su četiri predavanja za žene i to tri u Doboju i jedno u općini Doboj Istok na temu “Zdravlje kod žena”. Pored ovoga organizovana su i dva mamografska skrininiga za ukupno 40 žena sa naše Općine. I na kraju kao rezultat ove uspješne saradnje, a planirano projektom, JU Centru za socijalni rad doniran je Behringer aparat koji je potreban u radu sa djecom sa govornim smetnjama, a koji će u mnogome olakšati rad i poboljšati rezultate rada sa djecom.