Fondacija tuzlanske zajednice objavila je javni poziv za Organizacije civilnog društva sa područja TK

Poštovani,

Fondacija tuzlanske zajednice objavila je javni poziv za Organizacije civilnog društva sa područja TK, za učešće u programu podrške jačanju kapaciteta čiji tekst možete pogledati u prilogu e-maila. U okviru javnog poziva, Fondacija tuzlanske zajednice nudi edukativnu i mentorsko-savjetodavnu podršku zainteresovanim organizacijama civilnog društva sa područja Tuzlanskog kantona kako bi ojačale svoje organizacijske kapacitete unaprijedile odnos prema svojim korisnicima, te ostvarile veći uticaj u zajednici i području svog djelovanja.

 

Cilj poziva je osnaživanje kapaciteta deset organizacija/udruženja civilnog društva tako da njihov rad bude dugoročno održiv,  transparentan, prepoznatljiv u lokalnoj zajednici i području djelovanja i što je najvažnije, višestruko koristan za njihove članove i korisnike.

  • Na javni poziv se mogu prijaviti:

–  Formalno registrovane OCD koje imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona.

– OCD koje djeluju najmanje 2 godine.

– OCD koje žele raditi na razvoju članstva svoje organizacije, unaprijeđenju programa, te namicanju sredstava na samoodrživ način.

– OCD koje mogu osigurati učešće dva predstavnika u cjelokupnom periodu trajanja mentorstva.

– OCD koje imaju najmanje 20 članova i/ili rade sa ranjivim grupama (mladi, žene, manjine, osobe sa invaliditetom, LGBTQ i sl).

Program mentorske podrške će se provoditi godinu dana (u periodu od oktobra 2023. godine do oktobra 2024. godine). Također, organizacije koje budu odabrane za učešće u programu će prije početka realizacije istog potpisati sporazum o saradnji i biće u mogućnosti dobiti finansijsku podršku za svoje projekte. Molim vas da poziv pošaljete udruženjima i organizacijama koje bi mogle biti zainteresovane za ovaj program, te da javni poziv objavite/promovišete na vašoj web stranici.

 Inače, sve zainteresovane organizacije svoje učešće u mentorskom programu Fondacije mogu prijaviti dostavljanjem popunjenog prijavnog obrasca koji se nalazi u prilogu e-maila. Obrazac je potrebno dostaviti najkasnije do 30. septembra 2023. godine na e-mail adresu: nerma@fondacijatz.org.  

Unaprijed hvala za pomoć i podršku!

Srdačan pozdrav!

Nerma Sakić

Koordinatorica programa otvorenog obrazovanja

 

Poziv za jačanje OCD_Final

Prijava za učešće u programu