Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća možete preuzeti na linku “Preuzimanja”