Zapisnik sa 28 redovne sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 28. redovne sjednice Općinskog vijeća

možete preuzeti na linku “Preuzimanja”