Treći kvartalni sastanak JURA-e sa kolegijumom Općinskog načelnika i Općinskim razvojnim timom

Održan redovni treći kvartalni sastanak JURA-e sa kolegijumom Općinskog načelnika i Općinskim razvojnim timom.

Sastankom je predsjedavo Općinski kordinator UNDP gosp. Damir Avdaković i predstavnik UNDP-a Tanja Mihajlović.

DNEVNI RED

1. Kalendar ključnih aktivnosti implementacije i praćenja Strategije razvoja – pregled do sada realizovanih aktivnosti i plan za naredni kvartal
2. Priprema nacrta plana implementacije 1+2 naredni period-
3. Razmatranjegodišnjeg Izvještaja o planovima rada UOJ i godišnjeg Izvještaja o objedinjenom plana rada JLS – saglasnost na nacrte Izvještaja i upućivanje na dalje usvajanje
4. Razmatranje Izvještaja o implementaciji Strategije u prethodnoj godini – pregled statusa ostvarenja sektorskih ciljeva i makro indikatora i realizacije strateških projekata u prethodnoj godini te upućivanje na dalju doradu i predlaganje OV-u, odnosno SO-e na usvajanje
5. Razmatranje strateških prioriteta za narednu godinu – na osnovu Izvještaja o implementaciji Strategije u prethodnoj godini, revidovati strateške prioritete za naredne dvije godine i pripremiti „grubu“ verziju Plana
6. Status praćenje provođenja Strategije razvoja putem Alata za praćenje implementacije Strategije – APISi Tabele sektorskih i makro indikatora – način, odgovornosti i dinamika dostavlјanja podataka
7. Ostala pitanja, zaklјučci i naredne aktivnosti