Strategija razvoja općine Doboj Istok za period 2021-2027 godina

Poštovani građani općine Doboj Istok,
U toku je završna faza izrade Strategije razvoja općine Doboj Istok za period 2021-2027 godina koja predstavlja ključno-planski dokument općine, koji treba da podstiče budući rast i razvoj općine.
Razvojni tim općine Doboj Istok, uz tehničku i stručnu podršku obezbjeđenu kroz Projekat integrisanog razvoja ( ILDP), a koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP), je uradio NACRT konačnog dokumenta Strategije razvoja općine Doboj Istok za period 2021-2027 godina koja obuhvata sažetak situacione analize, strateške fokuse, viziju razvoja i strateške ciljeve sa indikatorima, prioritete i mjere sa indikatorima, klučne strateške projekte, međusobna usklađenost strateških dokumenata, indikativni finansijski okvir i okvir za provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju strategije razvoja. Strategija treba da predstavlja okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, podsticanje lokalnih snaga, kao i odgovore na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj, te da informira potencijalne ulagače o razvojnom putu općine Doboj Istok.
U skladu sa navedenim, informišemo vas da su u toku javne konsultacije za Nacrt konačnog dokumenta Strategije razvoja općine Doboj Istok za period 2021-2027 godina , a koju možete detaljnije pogledati u priloženom dokumentu, te na isti dati svoje prijedloge, komentare i sugestije.
Poštovani građani, predstavnici nevladinog sektora, vijećnici, privredni subjekti, predstavnici MZ-a i javnih preduzeća i ustanova pozivamo vas da putem javnih konsultacija date svoj doprinos za izradu konačnog dokumenta Strategije razvoja općine Doboj Istok za period 2021-2027 godina.
Komentare, prijedloge i sugestije možete slati putem e-maila na adresu privreda.dobojistok@bih.net.ba ili pisanim putem na protokol Općine uz naznaku: „Za koordinatora Ooćinskog razvojnog tima Doboj Istok : Javne konsultacije / Strategije razvoja općine Doboj Istok za period 2021-2027 godina . Eventualno i sva druga pitanja možete slati na ovu adresu.
Rok za dostavljanje prijedloga, komentara i sugestija je 12.04. 2021. godine do 16:00 sati.

 

Strategija razvoja općine Doboj Istok 2021-2027. finalni nacrt