Poziv za učešće na međunarodnom kampu za mlade u okviru SEECP-a, Antalija, Turska, juni 2021. godine

Poštovani,
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine upoznalo nas je da će Ministarstvo za sport i mlade Republike Turske organizirati međunarodni kamp za mlade u Antaliji u junu 2021. godine.
Kamp će okupiti mlade od 18 do 22 godine starosti iz zemalja članica SEECP-a. Boravak u kampu će biti organiziran u dva termina, i to od 7. do 12. juna za 50 mladića i od 16 do 21.juna 2021.godine za 50 djevojaka. Troškove međunarodnog prevoza snose ministarstva nadležna za mlade zemalja SEECP-a.

Prijave za učešća je potrebno da dostavite na e-mail adresu: elejla@tk.kim.ba najkasnije do 05.maja 2021. godine.

U prilogu vam dostavljamo dopis Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i informativni letak s detaljnijim informacijama o kampu i uslovima učešća na istom.
Ovom Ministarstvu je cilj da potakne educiranje mladih iz različitih oblasti, te da se u skorijoj budućnosti ostvare kontakti koji će da doprinesu prekograničnim saradnjama, ali i kvalitetnijoj saradnji sa drugim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovine. S tim u vezi neophodna je kvalitetna koordinacija aktivnosti svih relevantnih institucija, te vas stoga molimo da ovaj poziv učinite dostupnim mladima, posebno ukoliko se radi pojedincima koji su se dokazali u realizaciji određenih projekata (kao što je npr. oblast sporta, kulture i slično)
Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.
S poštovanjem,
Poziv za učešće na međunarodnom kampu za mlade
_________________________________________________________________
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona
Lejla Elezović, Pomoćnik ministra za sport i mlade
Adresa: Rudarska 65, 75000 Tuzla
Tel: +387 35 369 410; Mob: +387 61 193 703
Fax: +387 35 369 437