Poziv na Javne konsultacije za stratešku platformu

Poštovani građani općine Doboj Istok,
U toku je izrada Strategije razvoja općine Doboj Istok za period 2021-2027 godina koja predstavlja ključno-planski dokument općine, koji treba da podstiče budući rast i razvoj općine. Strategija treba da predstavlja okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, podsticanje lokalnih snaga, kao i odgovore na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj, te da informira potencijalne ulagače o razvojnom putu općine Doboj Istok. Strategija razvoja predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim oblastima i sektorima, kreira podlogu za praćenje napretka, te podstiče saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti i društveno-ekonomskih partnera.
Razvojni tim općine Doboj Istok, uz tehničku i stručnu podršku obezbjeđenu kroz Projekat integrisanog razvoja ( ILDP), a koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP), je uradio NACRT Strateške platforme koja obuhvata sažetak situacione analize, strateške fokuse, viziju razvoja i strateške ciljeve.
U skladu sa navedenim, informišemo vas da su u toku javne konsultacije za Nacrt Strateške platforme, a koju možete detaljnije pogledati u priloženom dokumentu, te na isti dati svoje prijedloge, komentare i sugestije.
Poštovani građani, predstavnici nevladinog sektora, vijećnici, privredni subjekti, predstavnici MZ-a i javnih preduzeća i ustanova pozivamo vas da putem javnih konsultacija date svoj doprinos za izradu Strategije razvoja općine Doboj Istok.
Komentare, prijedloge i sugestije možete slati putem e-maila na adresu privreda.dobojistok@bih.net.ba ili pisanim putem na protokol Općine uz naznaku: „Za koordinatora Ooćinskog razvojnog tima Doboj Istok : Javne konsultacije / Strateška platforma“. Eventualno i sva druga pitanja možete slati na ovu adresu.
Rok za dostavljanje prijedloga, komentara i sugestija je 12.01. 2021. godine do 16:00 sati.

Strateska platforma_Doboj Istok_NACRT za Javne konsultacije