OPĆINSKI NAČELNIK I PREDSTAVNIK MUP TK-UPRAVA POLICIJE-POLICIJSKA UPRAVA GRAČANICA-POLICIJSKA STANICA DOBOJ ISTOK POTPISALI UGOVOR O PREDAJI NA KORIŠTENJE SISTEMA VIDEO NADZORA NA PODRUČJU OPĆINE DOBOJ ISTOK

 

Općinski načelnik Kemal Bratić i Elvir Omerčić, zamjenik k-dira PS Doboj Istok, MUP TK-Upava policije –Policijska uprava Gračanica, danas su potpisali ugovor o predaju na korištenje sistema video nadzora na području općine Doboj Istok. Sistem video nadzora će se koristiti na području općine Doboj Istok u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11), u skladu sa Odlukom o uspostavljanju sistema za video nadzor na području općine Doboj Istok, broj;01-05-1045/17 od 30.03.2017. godine te u skladu sa drugim propisima koji regulišu ovu oblast.
Ovom prilikom, općinski načelnik Kemal Bratić je rekao da se postavljanjem kamera na javnim površinama potpomaže i efikasnost policijskih organa, te povećava sigurnost građana općine Doboj Istok.