OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo građane općine Doboj Istok da će dana 08.09.2021. godine
(srijeda) u 12 sati u zgradi Općine Doboj Istoku u Klokotnici (vijećnička sala)
Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona održati javnu raspravu
po Nacrtu Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih
dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, te
molimo sva zainteresovana lica da prisustvuju javnoj raspravi kako bi mogli
uzeti aktivno učešće, te dati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije.

dopis Min. pravosuđa i uprave

nacrt_zakona_o_prijavljivanju_porijeklu_i_kontroli_imovine